Betesmarker, etablerade vallar, ensilagevallar, gräsmattor och fröodlingar av vallväxter

Klöverfria betesmarker: ogräs

På våren då tillväxten startat och vid behov på sommaren

TuoteKäyttömäärä
Primus0,1-0,15 l + fästmedel 0,1 l
Starane XL1,5-1,8 l
Starane 1801,5-2,0 l

Klöverfria betesmarker

På sensommaren då betessäsongen upphört

TuoteKäyttömäärä
Ariane S2,0-3,5 l

Åkermolke, åkertistel, baldersbrå och gråbo

Vid vallens bestockningsstadium

TuoteKäyttömäärä
Matrigon 72 SG110-165 g

Klöverfria ensilage och hövallar- ogräs

På våren då maskrosen är vid stark tillväxt eller efter första och andra slåtter

TuoteKäyttömäärä
Primus0,1-0,15 l + fästmedel 0,1 l
Starane XL1,5-1,8 l
Starane 1801,5-2,0 l
Ariane S2,0-3,5 l (karenstid 30 dygn)

Klöverhaltiga vallar- ogräs

Tidigt på våren

TuoteKäyttömäärä
Basagran SGKontrollera dosen vid inköp

Klöverfria snabbvallar- ogräs

Då gräsbrodden har 2–4 blad

TuoteKäyttömäärä
Ariane S1,75-2,0 l (karenstid 30 dygn)
Primus0,1-0,15 l + fästmedel 0,1 l
Starane 1800,7-0,8 l

Fröodlingar av vallväxter- ogräs

Tidigt på våren då vädret är varmt

TuoteKäyttömäärä
Ariane S2,0-3,5 l

Fröodlingar av vallväxter- ogräs

Vid svalt väder

TuoteKäyttömäärä
Ariane S2,0 l +
Primus0,05 l

Avslutning av betesvallar och vallar

Augusti–oktober då vallen har stor växtmassa

TuoteKäyttömäärä
Roundup Bio3-8 l