Ärt och åkerböna

Ärter lämpar sig väl som skyddsväxt även då man vill grunda

ett kumminbestånd. Först sår man ärterna. Kumminet

sås ca 10 dygn senare precis då ärterna håller på och kommer

upp. På bilden i förgrunden kummin som kommit upp

och i bakgrunden ärter.

Fröogräs i bladlösa eller halvbladlösa sorter

Då ärten är 5–6 cm hög

TuoteKäyttömäärä
0,2-0,4 kg

Fröogräs i alla sorter

Då ärten är 5–8 cm hög

TuoteKäyttömäärä
Fenix1,0 l +
Basagran SG0,5-0,6 kg

Fröogräs i bondböna

Före bondbönans uppkomst

TuoteKäyttömäärä
Fenix2,5-3,0 l (minor use)

Kvickrot i ärter och bondböna

Besprutning då kvickroten har 4–6 blad

TuoteKäyttömäärä
Targa Super 5 SC2,0-3,0 l (minor use)

Flyghavre och spillsäd

Besprutning vid ogräsens broddstadium

TuoteKäyttömäärä
Targa Super 5 SC1,0-1,5 l

Ärtvivel, ärtvecklare, ärttrips, ärtbladlus

Besprutning vid behov

TuoteKäyttömäärä
Sumi Alpha 5 FW0,3-0,4 l
0,6 l

Chokladfläcksjuka på bondböna

Vid full blomning

TuoteKäyttömäärä
1,0 kg