Äpple

Fröogräs

Tidigt på våren eller sent på hösten

TuoteKäyttömäärä
Gallery0,5–1,0 l / ha

Kvickrot

Besprutning då kvickroten har 4–6 blad

TuoteKäyttömäärä
Targa Super 5 SC3,0–4,0 l / ha

Ogräs i trädraden

Besprutning vid torrt väder då ogräsen kommit upp efter skörden

TuoteKäyttömäärä
Utspädning i vatten i förhållandet 1:3

Bladlöss

Utgående från resultat av observation

TuoteKäyttömäärä
Calypso SC 4800,3 l / ha
Mospilan250 g
Teppeki140 g

Äpplevecklare

Besprutning utgående från resultat av observation

TuoteKäyttömäärä
Madex50-100 ml

Fruktträdsspinnkvalster Äpplebladgallkvalster

Vid behov före eller efter blomningen

TuoteKäyttömäärä
Envidor 240 SC0,6 l
Nissorun0,25-1,0 kg

Äppleskorv

Besprutning enligt prognoser för skorv

TuoteKäyttömäärä
SignumKolla bruksmängden vid inköp