Amigo 350 FS

Siemenperunan peittaukseen tuhoeläinten torjumiseksi.
  • tehokas ja helppo tapa torjua hyönteisvioitukset
  • sivuvaikutus seppäkuoriaisen toukkiin
  • soveltuu siemen-, tärkkelys- ja ruokaperunatuotantoon

Tehoaine

imidaklopridi 350 g/l

OMINAISUUDET:

Amigo 350 FS peittaus antaa pitkävaikutteisen tehon. Sen tehoaine liikkuu systeemisesti lehtiin

TEHOKKUUS:

Amigo 350 FS tehoaa tuhohyönteisiin sekä kosketusvaikutteisesti, että ruoansulatuselimistön kautta.

KÄSITTELYOLOSUHTEET:

Perunoiden on oltava terveitä ja mahdollisimman puhdasta mullasta ja niiden tulisi mielellään pyöriä peitattaessa, jotta ne tulevat joka puolelta käsitellyiksi. Käsittelyn jälkeen uudelleen varastoitava peruna on kuivattava huolellisesti ennen varastointia bakteeritautien lisääntymisen estämiseksi.

VESIMÄÄRÄ:

Peittaus istutuskoneessa 2,0–4,0 l/1 000 kg siementä. Putoavien mukuloiden peittaus (suuttimet istustuskoneen alaosassa) 60-80 l/ha. Peittaus rullapöydällä: 1 litra/1 000 kg siementä

RESISTENSSIN HALLINTA:

Amigo 350 FS valmisteen resistenssiriski on keskinkertainen. Saman valmisteen tai muiden valmisteiden, joilla on samanlainen vaikutusmekanismi toistuva käyttö voi johtaa kestävien tuhoeläinkantojen muodostumiseen. Tämän estämiseksi suositellaan tasaisin välijaoin käytettäväksi valmisteita, joilla on erilainen vaikutusmekanismi.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS: 1 l/ 12 kpl

VAROAIKA 90 vrk

KÄYTTÖVINKIT

Käytä Silwet Gold kiinnitettä 0,01 % peittausliuoksessa. Tällöin peittausaine tunkeutuu paremmin kuivan mullan läpi perunan pinnalle. Voidaan sekoittaa Moncut 40 SC tai Ferticare Starttiliuos- valmisteiden kanssa.

Amigo 350 FS on myynnissä myös kätevänä yhteispakkauksena Moncut 40 SC- valmisteen kanssa nimellä Monami. Lataa tästä Monami- esite

KÄYTTÖOHJE

Käsittely suoritetaan varastossa perunan lajittelun tai pellolla istutuksen yhteydessä.

Käyttömäärä on 150 ml valmistetta / 1000 kg perunaa. Hyvän peittävyyden varmistamiseksi Amigo 350 FS sekoitetaan vesimäärään, joka vastaa käytettävään peittauslaitetyyppiin soveltuvaa kokonaisnestemäärää.

Käyttöohje

Siemenperuna

Peittaus
Käyttömäärä: 
150 ml/ 1000 kg siemenperunaa

Teho

Tuhohyönteiset
Haitta Teho
Kirvat 5
Peltolude 5
Kirpat 5
Can be used in groundwater area

Varoitukset

N, R51/53, S2-13-29