Ohran verkkolaikku

Kornets bladfläcksjuka är en av de mest betydelsefulla sjukdomarna i korn i Finland. Det förekommer på alla områden där korn odlas. Kornets bladfläcksjuka orsakas av svampen Drechslera teres.

Symptom:

Det finns två typer av kornets bladfläcksjuka; ”nättyp” och ”fläcktyp”. Nättypen av kornets bladfläcksjuka uppträder till en början som en mörk prick, som sedan utvecklas till en nätliknande fläck. Cellerna runt omkring gulfärgas då sjukdomen framskrider. Vid starka angrepp kan nätfläckarna täcka hela bladet och det vissnar.

Också fläcktypen av kornets bladfläcksjuka syns till en början som en mörkbrun fläck som växer och blir oval med omgivande, gul, död cellvävnad. Fläcktypens symptom påminner om Bipolaris – bladfläck.

Förhållanden som gynnar sjukdomen:

Väderleken under en månad efter sådden är betydande för sjukdomens förlopp. Den sjukdomsalstrande svampen smittar ner och sprider sig effektivast i svala (10-15 °C) och fuktiga förhållanden. Ensidig kornodling, en känslig sort, ett frodigt bestånd och riklig kvävegödsling gynnar sjukdomen.

Övervintring och spridning av sjukdomen:

Svampen övervintrar som mycel på fröets yta eller på åkern i växtrester. I grödan sprider sig sjukdomen uppåt och i sidled med hjälp av sporer.

Iakttagelser på åkern:

Det är skäl att granska åkern beträffande symptom på de första växtbladen, före ogräsbesprutningen. Det lönar sig att följa med sjukdomens utveckling på bladen och axet fram till kornets blomning, då det är sista möjligheten att göra en kemisk bekämpning.

Bekämpning:

Ett friskt utsäde är grunden för en lyckad sjukdomsbekämpning. Det lönar sig också att undvika ensidig kornodling, samt att samla in eller bränna halmen för att minska risken för sjukdom. Det finns skillnader mellan de olika sorternas sjukdomshärdighet. För bekämpning av kornets bladfläcksjuka lämpar sig såväl betning av utsädet som besprutning av grödan.